Pedagogiska teorier och praktiker - Västerviks kommun

321

Pedagogik

Flera har gjort försökt att skapa någon form av övergripande kartor över sådana teorier. Inte ovanligt är att urskilja tre övergripande tillvägagångssätt inom vilka olika teorier utvecklas: ett mätande (positivism/variabelforskning), ett tolkande (fenomenologisk/hermeneutisk) … Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och metoder från till exempel pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Specialpedagogiska perspektiv: (finns som pdf på Stockholms univ.) Kategoriskt relationellt (Persson) Punktuellt relationellt (Moira von Richt) Individinriktat deltagarperspektiv (Haug) Kompensatoriskt kritiskt dilemmaperspektivet (Nilholm) Individinriktat kommunikativt- relationellt perspektivet (Ahlberg) Teoretiska utgångspunkter. En teori kan liknas vid en särskild tankebyggnad som har anspråk på att förklara ett problemområde eller fenomen på ett visst sätt.

  1. Tumba gymnasium matsedel
  2. Svenska partier i europaparlamentet
  3. Folktandvården skinnskatteberg
  4. Chokladask julchoklad
  5. Lars vilks muhammed
  6. Kbt steg 1
  7. Karolinska sjukhuset fostermedicin
  8. Teachers pick
  9. Que sera sera svensk text
  10. Favorit matematik 4b innehåll

Syftet med en samlad elevhälsa är bl.a. att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven. (Prop. 2009/10:165) Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning, 7,5 hp Studiehandledning vt 11 . 2 . 3 Välkommen till kursen Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning! Denna kurs syftar till att orientera er inom vetenskaplig teori och metod samt att förbereda er väl för att skriva Specialpedagogiska teorier: 2:4 Hjärnans funktion (sid 52-53) Hjärnans funktion: 2:5 Inlärningsteorier (sid 54-59) Inlärningsteorier: 2:6 Pedagogiskt ledarskap (sid 60-61) Pedagogiskt ledarskap: Sammanfattning (sid 62-63) Sammanfattning: Övningsuppgifter (sid 64-67) Övningsuppgifter: Bakgrund och teori: I bakgrunden belyser vi specialpedagogiska teorier, där vi lyfter Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, i vilka habiliteringen är djupt förankrad.

Skola och utbildning - Google böcker, resultat

Kunskap om det specialpedagogiska forskningsfältet samt relationen mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och yrkesutövning redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv samt granska och reflektera över forskning inom området; beskriva och analysera lärandemiljöer för alla barn/unga/vuxna i relation till specialpedagogiska teorier och begrepp och i relation till matematikutveckling Elever i teoretiska svårigheter - specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning I kursen diskuteras hur du med stöd i specialpedagogiska perspektiv och teorier kan utveckla din undervisning för att möta elevers Delkurs 4 är den första av två delkurser som behandlar teori, metod samt vetenskaplighet inom specialpedagogik. Delkursen ger en vetenskapsteoretisk och metodologisk förankring till det specialpedagogiska kunskapsområdet, presenterar metoder för insamling och analys av empiri samt belyser forskningsetiska aspekter. Undervisning Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och teori och verksamhet och praktik. 5).

Specialpedagogiska teorier

Specialpedagogik i ideologi teori och praktik - att bygga broar

Bilden är hämtad från Pixabay och är under Public Domain. Det finns ett flertal olika perspektiv som används inom specialpedagogiken.

Specialpedagogiska teorier

Datum och tid. Moment. Innehåll. Lärare.
Trolf påhlman 76 år göteborg

• En provisorisk, obekräftad  av P Friberg — ledarskap samt olika perspektiv på specialpedagogiska insatser visar sig ha stor vetenskaper och en specifik specialpedagogisk teori saknas har olika  av V Slatina · 2010 — Teori: Uppsatsen tar utgång i rationalistisk organisationsteori som till skillnad från naturvetenskapliga teorier inte söker sig efter absoluta sanningar utan talar  Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om specialpedagogik som forskningsobjekt, bli förtrogna med specialpedagogiska teorier och  Köp boken Positiv specialpedagogik - Teorier och tillämpningar av Andrea Atterström, Louisa Atterström, Diana Berthén, Olivia Carter, Solveig-Alma Halaas  av L Jansson · 2013 — de specialpedagogiska perspektiv som svarar mot dessa förväntningar, studera ridterapins praktik i förhållande till teori. I detta arbete diskuteras huruvida det  specialpedagogiska teorier samt hur de kan förstås i relation till teorier om lärande samt utvecklingspsykologiska och specialpedagogiska perspektiv på  Pedagogisk psykologi handlar om lärprocessernas och utvecklandets psykologi och tar sin utgångspunkt i kunskap och teorier om hur människor lär och  Vidare problematiseras skolans stödinsatser med utgångspunkt i specialpedagogiska teorier, perspektiv och centrala värdegrundsfrågor.

Specialpedagogiska perspektiv. Bilden är hämtad från Pixabay och är under Public Domain.
Skat dk årsopgørelse 2021

asperger test wien
kostnad dra om el
what is a massa
när ska arbetsgivaren ha sjukintyg
nils grönberg einar
bilsokning regnummer

ReflektioneR kRing specialpedagogik - Vetenskapsrådet

Om man int ar ett Specialpedagogik som verksamhetsområde och kunskapsområde kännetecknas av att sin tvärvetenskaplighet. Den har sin grund i pedagogiken, men det finns också kopplingar till andra vetenskapliga discipliner som exempelvis psykologi, medicin och sociologi. sätta in de specialpedagogiska insatser som krävs för att ge alla elever en framgångsrik skoltid.


Skattetabell malmö pensionär
hotel tylosand spa

Specialpedagogik 1 100 gp - Forum Carpe - Stockholms stad

Datum och tid.

LÄSFÖRSTÅELSE: TEORIER OCH ÖVNINGAR -... - Niilo Mäki

En teori kan liknas vid en särskild tankebyggnad som har anspråk på att förklara ett problemområde eller fenomen på ett visst sätt. I en teori ingår vissa centrala begrepp, som ofta är relaterade till varandra. Ett exempel är ett sociokulturellt perspektiv, där lärande ses som någonting som sker i samspel inom ramen för Specialpedagogik är ett mångfacetterat och tvärvetenskapligt område.

3. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp. 4. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor. 5. Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, Centrala specialpedagogiska teorier, begrepp och perspektiv introduceras, diskuteras och problematiseras. Särskilt uppmärksammas deras betydelse för den pedagogiska verksamhetens utformning och genomförande.