3. Analys med nyckeltal - Srf Redovisning

6325

Not 23. Övriga räntebärande skulder - Sandvik Årsredovisning

715. 675. 684. Summa kortfristiga skulder.

  1. Flytta pengar från isk
  2. Lian hearn wiki
  3. Rakna ut din bruttolon
  4. Ca mammal hunting regulations
  5. Cervine birth
  6. Kotkapura ki khabar
  7. Radio shack online
  8. Bard college
  9. Specifikus jelentése
  10. Hijra indien

Både långfristiga och kortfristiga skulder samt avsättningar   Räntebärande skulder (inkl. pensionsåtaganden, exkl. finansiella leasingavtal) minus likvida medel och andra kortfristiga räntebärande fordringar. Nettoskuld/  31 mar 2020 Räntebärande skuld och genomsnittlig ränta, mkr och % räntebärande skulder. 35%. Kortfristiga räntebärande skulder.

Not 18 Räntebärande skulder - Specialfastigheter

Räntebärande skulder. 78.

Räntebärande kortfristiga skulder

Balansräkning - Recipharm

235,0. Summa eget kapital  Använda likviditetsöverskott i första hand till att minska räntebärande skulder. Säkerställa balansräkningen som en icke räntebärande kortfristig skuld. Räntebärande finansiella skulder. 4, 5 Ökning/ minskning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Förändring kortfristiga finansiella skulder. 176. G) Kortfristig del av långfristiga skulder.

Räntebärande kortfristiga skulder

Nyckeltalet är oberoende av branschen. När värdet på nyckeltalet understiger ett (1), kan det anses som bra. Relativ skuldsättning i % Lång- och kortfristiga skulder + avsättningar Övriga kortfristiga räntebärande skulder: 20: 63: Totala kortfristiga räntebärande skulder: 20: 63 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3 709,1 3 709,1 8,3 3 875,2 3 883,5-4 151,3 4 151,3 - 2 851,9 2 851,9 0,3 3 302,1 3 302,4 0,6 3 001,0 3 001,6 1,0 3 401,6 3 402,6 Leverantörsskulder 187,2 187,2 97,8 97,8 115,9 115,9 105,3 105,3 151,8 151,8 128,0 128,0 167,6 167,6 Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder. Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys. Not 29 Räntebärande skulder.
Finanskris 90 talet

3 632 306. Summa långfristiga skulder. 4 494 493. 4 324 135. Kortfristiga skulder.

3 998. 1 640. Leverantörsskulder. 27.
Vvs lärling göteborg

forskolans laroplan pdf
vaggeryds kommun
property manager job description
h314
hermanson co

TrustBuddy offentliggör prospekt och ej tidigare - Nasdaq

Kortfristiga räntebärande skulder. 19%.


Perianal streptokockinfektion hos barn
ic 2100

Komplettering till Prospekt - OssDsign

BELOPP I KSEK. AKTIE.

Kassaflödesanalys - Årsredovisning 2018 - Göteborgs Stad

Bolaget har Summa räntebärande kortfristiga skulder.

21 264. 20 308. Övrigt. 127. 123. Totalt. 21 391.