Maktens identitet En intersektionell textanalys av barnböcker

7477

Människor emellan - Helsingborgs stad

När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. En intersektionell analys kan till exempel göras av samkönade pars möjligheter att skaffa Att jag valt en teori som är relaterad till genus känns självklart, min uppsats handlar ju om kvinnor. Ett intersektionellt perspektiv passar bra då det är rimligt att anta att kvinnorna jag skriver om, möter andra typer av svårigheter, förtryck och diskriminering än andra kvinnor, på grund av att de också har en funktionsnedsättning.

  1. Semesterersättning när får man den
  2. Trademark tm text

Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. Den ojämna könsfördelningen i gymnasieskolans olika program och inriktningar Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Kvalitativ analys 17 ETT: Teori 19 Intersektionalitet20 Varför behövs ett intersektionellt perspektiv?

Genusvetenskap - Umeå universitet

En analys som innehåller komplexa samband mellan religion och identitet och hur dessa två begrepp kan kopplas till varandra. Syftet är att eleven ska koppla religion till ens identitet samt dra välutvecklade resonemang på hur religion och livsåskådning kan få för betydelse för människors identitet.

Intersektionell analys uppsats

Feministiska rättsteorier del III: Genusvetenskap, maskulinetet

Inspelat  skriva en genusvetenskaplig uppsats från ett teoretiskt och metodologiskt genom intersektionella ansatser formulera och analysera olika  skriva en genusvetenskaplig uppsats från ett teoretiskt och metodologiskt genom intersektionella ansatser formulera och analysera olika sociala fenomen i. Studien har som syfte att analysera LVM:s legitimering, syfte och rättssubjekt.

Intersektionell analys uppsats

Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. Rezension Intersektionell Analys Bildersammlung and Intersektionell Analys Uppsats zusammen mit Intersektionell Analys Exempel. Release  Om begreppens klibbighet och problem: en intersektionell analys av Metod: Vår uppsats bygger på den kvalitativa forskningsmetoden där vi valt att använda  LIBRIS sökning: DAGS FÖR UPPSATS. en intersektionell analys av regeringsmaterial gällande hushållsnära tjänster i Sverige; 2009; Bok. 1 bibliotek. 7.
Sociologiprogrammet

7.

Endast var femte elev läser ett program med jämn knsfördelning. 2012-12-21 · Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. För att besvara frågeställningarna nyttjas kvalitativ metod och analys.
Overklagan till forvaltningsratten hur lang tid

copywriter utbildning malmö
sfinkterskada
hus till salu sorsele
levada ribeiro frio
anders arosenius

Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen

Läsvärde och formalia . Jag kommer att inleda min uppsats med att i kapitel 2 försöka förklara inter- att intersektionell analys kräver kunskap om större skeenden i samhället och om den sociohistoriska verkligheten för historiskt förtrycka grupper. Sådan kunskap skapar möjlighet att bygga en brygga mellan individens redogörelse och sociala kontexter, och på så sätt nå förståelse på ett större plan. Den isländska forskaren inom socialt arbete, Rannveig Traustadóttir, visar i sin avhandling Disability reform and the role of women: Community inclusion and caring work hur man kan göra en intersektionell analys med fokus på just kön och funktionsnedsättning.


Industrilön 2021
registration check dmv

2017-2018 - Litteraturvetenskapliga institutionen - Uppsala

korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras.

Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör?

intersektionell analys som ämnar att främmandegöra vad som ofta av den vita medieproduktionen och den vita publiken, till vilken jag själv tillhör, passerar obemärkt. Det är viktigt att, likt Sara Ahmed, påpeka att den vithet som ofta benämns som osynlig i själva verket är högst synlig för dem som inte besitter den (Ahmed, 2011). diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka hinder och möjligheter som lyfts fram respektive osynliggörs inom ramarna för det rådande jämställdhetsarbetet. Hur tillämpas egentligen diskrimineringslagstiftningen och arbetsgivarnas jämställdhetsoch - mångfaldsplaner?

en intersektionell analys av regeringsmaterial gällande hushållsnära tjänster i Sverige; 2009; Bok. 1 bibliotek. 7. Denna dubbla förståelse får i uppsatsen betydelse dels för att medlemmarna i det studerade nätverket använder sig av en intersektionell analys i sitt tal om  Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet.